Twitter Updates
Doelstelling

Beleggingsfonds Hoofbosch heeft als doel vermogensgroei op termijn tegen een aanvaardbaar risico.

Het fonds, beheerd door Martien van Winden, streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille – een zogenaamde “buy and hold strategy” – leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.

 

De in deze grafiek gepresenteerde waardes per einde maand van Hoofbosch zijn berekend door de administrateur, de cijfers per jaareinde zijn door de accountant gecontroleerd en terug te vinden in de door de accountant gecontroleerde jaarverslagen van Hoofbosch.

Copyright 2017 Hoofbosch   .  Disclaimer  .  Privacybeleid  .  Inloggen