Structuur

Kenmerken
Open end fonds

Fiscaal transparant

Bewaarder: SGG Depositary B.V.
Beheerder: De Grote Voskuil Capital B.V.

Depotbanken: ABN AMRO Bank N.V. & Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Administrateur: SGG Financial Services B.V.
ISIN-code NL0006327413   

Raad van Toezicht
Prof. dr. M. van Nieuwkerk (voorzitter)
dr. P.M.L. Frentrop

Adviseurs
Accountant: Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.
Compliance: Van de Kamp & Co. B.V. / Solutional

Fiscaliteit: EY

Duurzaamheid: Sustainalytics

 

Voorwaarden
Maandelijks toe-/uittreding
Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
Maandelijks bericht naar participanten
Jaarverslag

Inschrijving
Minimum participatie € 100.000,- (excl. inschrijvingskosten)
Inschrijven via op deze site, of bij de beheerder, verkrijgbaar formulier
Storting op rekening bewaarder:
Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds
ABN-AMRO: NL43 ABNA 046 497 9277 - BIC: ABNANL2A

Theodoor Gilissen: NL15 GILL 021 150 2952 - BIC: GILLNL2A
Inschrijvingskosten 0,5%


Vergunning AFM

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het Fonds en de Beheerder staan derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB).

 

Beloningsbeleid beheerder
Het beloningsbeleid van de beheerder ziet er als volgt uit: 

Directieleden
De directieleden zijn tevens de aandeelhouders van de beheerder, ieder via een houdstermaatschappij. Zij ontvangen een vast salaris van hun houdstermaatschappij, niet van de beheerder. De beheerder betaalt een vaste managementvergoeding aan de houdstermaatschappijen voor hun werkzaamheden (als directielid) ten behoeve van de beheerder. De directieleden hebben geen recht op een variabele beloning. Zij hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten en recht op vergoeding van aantoonbaar gemaakte onkosten.

Medewerkers
Er zijn geen medewerkers die het risicoprofiel van het fonds (kunnen) beïnvloeden. Alle medewerkers werken tegen een vast salaris. Er is 1 medewerker die daarnaast, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, recht heeft op een variabele beloning. Medewerkers hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis-en verblijfkosten.

Actuele informatie over de uitvoering van het beloningsbeleid is te vinden in het meest recente jaarverslag van het fonds.


 

         

 

Copyright 2017 Hoofbosch   .  Disclaimer  .  Privacybeleid  .  Inloggen   .  Created and Maintained by WSI