Profiel

Beleggingsfonds Hoofbosch heeft als doel vermogensgroei op termijn tegen een aanvaardbaar risico. Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille (een zogenaamde 'buy and hold strategy'), leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt. 

 

Stijl

Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een verkenning van macro-economische trends en een gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. Het fonds concentreert zich daarbij op de zeer lange termijn. Het resultaat is een selectie van alleen die aandelen en obligaties die worden gekarakteriseerd door een combinatie van hoog rendement, goede vooruitzichten, gezonde financiële positie, beperkt risico en een extreem lange staat van dienst. Vooral aan deze laatste voorwaarde voldoen wereldwijd slechts een beperkt aantal ondernemingen en overheden. Deze selectie vormt de kern van de beleggingen. Wat betreft aandelen zal op deze manier worden belegd in doorgaans 10 tot 20 door de beheerder geselecteerde solide ondernemingen. Alleen in de periferie van de portefeuille is plaats voor een gering percentage - maximaal 30% - 'specials' (small caps, turn arounds, overname kandidaten etc.) en - maximaal 10% - goud. 

 

Portfolio
 

Intrinsieke waarde participatie € 166,06
Per datum 30 september 2017
Waarde beleggingen € 165.310.872
Uitstaande participaties 995.503

 

Waardeverandering vanaf start in % per maand (na aftrek van kosten)  

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jaar cum.
2006

 

0,00 -1,45 0,29 -1,19 -1,19
2007  1,07  -1,61 0,89  3,03  -0,30  -1,36 -2,54 0,54 0,68 1,06 -5,30 -0,38 -4,38 -5,52
2008  -9,23  -0,46  -1,21  3,11  2,90 -7,18 0,07 4,62 -4,87 -7,39 -0,37 -3,94 -22,39 -26,68
2009  0,71  -2,82  -0,21  4,23  0,01 1,49 5,82 0,96 2,83 -1,46 3,62 2,07 18,31 -13,25
2010  0,44  1,02  5,05  1,48  -0,75 0,30 -0,68 2,23 4,27 1,15 2,50 3,16 21,92 5,76
2011  -3,49  0,32  -0,57  0,85  1,03 -2,46 0,56 -4,10 -0,89 2,84 1,95 5,06 0,73 6,53
2012  -0,40  2,64  0,26  -0,07  0,37 0,61 5,33 -1,61 1,12 -1,08 1,13 -1,02 7,33 14,34

2013

 2,06  3,35  2,95  0,69  -0,54 -2,42 2,35 -2,28 -0,35 1,75 0,48 0,32 8,48 24,04
2014 -0,96 1,94 0,34  1,60  1,96 -0,44
-1,54
2,78 0,39 -0,74 2,50 1,69 9,84 36,24
2015  4,94   4,06 2,52   1,10 3,28   -4,19 4,78  -6,80  -4.22   8,00 2,65  -1,25  14,68  56,24
2016  -2,98   -0,64 0,51  2,09   3,30 2,11 0,34  -0,95   0,47 -1,86  0,32  4,35   7,04
 67,24
2017  -1,95   3,87 2,37  -0,68 -0,73  -3,06  -2,33  -0,46  2,50        -0,70 66,06

De in deze tabel gepresenteerde percentages zijn berekend door de administrateur, de percentages per jaareinde zijn door de accountant gecontroleerd en terug te vinden in de door de accountant gecontroleerde jaarverslagen van Hoofbosch.
Copyright 2017 Hoofbosch   .  Disclaimer  .  Privacybeleid  .  Inloggen