Structuur

Kenmerken
Open end fonds
Fiscaal transparant
Bewaarder: SGG Depositary B.V.
Beheerder: De Grote Voskuil Capital B.V.
Depotbank: ABN AMRO Bank N.V.
Administrateur: SGG Financial Services B.V.
ISIN-code NL0006327413   

Raad van Commissarissen
Prof. dr. M. van Nieuwkerk (voorzitter)
dr. P.M.L. Frentrop

Voorwaarden
Maandelijks toe-/uittreding
Maandelijkse berekening intrinsieke waarde
Maandelijks bericht naar participanten
Jaarverslag

Inschrijving
Minimum participatie € 100.000,- (excl. inschrijvingskosten)
Inschrijven via op deze site, of bij de beheerder, verkrijgbaar formulier
Storting op rekening bewaarder:
Stichting Bewaarder Hoofbosch Beleggingsfonds
ABN-AMRO: NL43 ABNA 046 497 9277 - BIC: ABNANL2A
InsingerGilissen Bankiers: NL15 GILL 021 150 2952 - BIC: GILLNL2A
Inschrijvingskosten 0,5%

Vergunning AFM
De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het Fonds en de Beheerder staan derhalve onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (DNB).

Beloningsbeleid beheerder
Het beloningsbeleid van de beheerder ziet er als volgt uit: 

Directieleden
De directieleden zijn tevens de aandeelhouders van de beheerder, ieder via een houdstermaatschappij. Zij ontvangen een vast salaris van hun houdstermaatschappij, niet van de beheerder. De beheerder betaalt een vaste managementvergoeding aan de houdstermaatschappijen voor hun werkzaamheden (als directielid) ten behoeve van de beheerder. De directieleden hebben geen recht op een variabele beloning. Zij hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten en recht op vergoeding van aantoonbaar gemaakte onkosten.

Medewerkers
Er zijn geen medewerkers die het risicoprofiel van het fonds (kunnen) beïnvloeden. Alle medewerkers werken tegen een vast salaris. Medewerkers hebben recht op vergoeding van werkelijk gemaakte reis-en verblijfkosten.

Actuele informatie over de uitvoering van het beloningsbeleid is te vinden in het meest recente jaarverslag van het fonds.

 

De beheerders

In 1985 begon Martien van Winden de beleggingen van zijn schoonfamilie te beheren. In 2006 werd dit kapitaal ondergebracht in Hoofbosch, een publiek fonds dat ook investeerders van buiten de familie toelaat. In 2012 verkreeg de beheerder van Hoofbosch een vergunning van de Nederlandse financiële toezichthouders. Medeoprichter van Hoofbosch en Martiens zwager Robbert-Jan Engels, trad toe om de zakelijke kant van het fonds, inclusief de naleving van regelgeving en risico’s, te managen. Hoofbosch groeide van slechts 10 miljoen euro onder beheer bij de start, tot meer dan 170 miljoen euro medio 2018.

Martien van Winden heeft 40 jaar ervaring als professionele belegger, economisch historicus en fondsbeheerder. Hij begon zijn carrière bij Robeco, waar hij in eerste instantie verantwoordelijk was voor Nederlandse aandelen. Later legde hij zich toe op Duitse, Britse, Italiaanse, Franse en Amerikaanse bedrijven. Ook toen al deed hij zijn huiswerk. Hij bezocht jaarlijks vele tientallen bedrijven en al doende ontdekte hij dat bedrijven die conservatief en niet opzichtig zijn op het gebied van recepties en inrichting, de best presterende zijn. "Een sober hoofdkantoor zet de toon voor het bedrijf, zelfs voor luxe merken. Deze bedrijven kunnen het zich veroorloven opzichtig te zijn, maar ze kiezen ervoor het niet te zijn", aldus Martien.

Hij herinnert zich zijn eerste jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van het Amerikaanse Kellogg. "We gingen naar Battle Creek, Michigan. De AvA werd gehouden in een klein, stoffig theater. De CEO van het bedrijf zelf begroette ons. We kregen geen koffie of zelfs maar water, laat staan wat te eten. Na drie kwartier vergadering vertrokken we met een voucher van $ 1,50, te besteden aan een Kellogg product naar keuze”, zegt hij.

In 2000 publiceerde hij, op de top van de beurshausse, zijn bestseller over de Nederlandse economische geschiedenis “Rijk Blijven”. In dit boek waarschuwde hij voor het irrationele kuddegedrag van beleggers en pleitte hij voor een ruil van aandelen in obligaties. In 2001 volgde “Nederland De schatkist van Europa”, over het wel en wee van de Europese eenwording en de introductie van de euro. Toen al waarschuwde hij voor het gevaar van het “euro-experiment”. In 2003 publiceerde hij, samen met dr. Marius Rietdijk, een studie over scenarioplanning: “Slag om de toekomst”. In 2010 verscheen zijn nieuwste boek "De Financiële Canon van Nederland". Van Winden is gastdocent strategisch Management aan de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en opleidingscentrum De Baak.

 

Raad van Commissarissen

De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de beheerder en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De raad bestaat uit twee gerenommeerde financiële deskundigen. Voorzitter is professor dr. Marius van Nieuwkerk, voormalig lid van de directie van De Nederlandsche Bank NV en momenteel hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de financieel economische geschiedenis. In 2007 publiceerde hij 'Bubbles', een historisch overzicht van de belangrijkste financiële bubbels, van de tulpenmanie tot de internet-zeepbel in 2000.

Lid van de raad van commissarissen is dr. Paul Frentrop, voormalig hoogleraar Corporate Governance & Capital Markets aan de Nyenrode Business Universiteit, tevens bestuurslid van stichting het Nederlands Governance Genootschap, Stichting Administratiekantoor Unilever NV, Stichting Investor Claims Against Fortis, Oversight Board of the Grand and Eisenhofer ESG Foundation en voorzitter van de raad van toezicht van het pensioenfonds Architectenbureaus. Hij is de auteur van verscheidene boeken waaronder “De geschiedenis van Corporate Governance” (2013) en “Tegen het Idealisme" (2007), de gelauwerde biografie van Pierre Vinken, (voormalig CEO van Elsevier Publishers).

 • Gulden - Eeuwenlang Nederlands beste exportproduct

 • Keizer Nero concludeerde al in 65 na Chr. dat het innen van belasting in Griekenland onmogelijk is

 • Het verschil tussen een bitcoin en een eurobiljet is de waarde van oud papier. De rest is pure fantasie

 • Inflatie - Nooit een probleem, zolang die lager is dan bij je belangrijkste handelspartners

 • Inflatie - Rente - De prijs van geld, in Nederland eeuwenlang gemiddeld 4%

 • Koers - Meestal indicatief, heeft neiging tot fluctueren

 • Pensioen - Legt de basis voor een gezonde economie, ook voorziening voor oude dag

 • Onderwijs – Hoogst noodzakelijk voor een gezonde economie

 • Koerswinst - Meestal het resultaat van eigen haarscherpe analyse

 • Koersverlies - Meestal het resultaat van falend ondernemerschap en/of 'flauwe' beurs

 • Volksaard - Dat wat een volk wel of niet succesvol maakt

 • Frankrijk - Minder rijk dan de naam suggereert

 • Belegger - Ben je meestal zelf; sympathiek persoon, handelt rationeel, ook als die onder druk staat

 • Speculant - Meestal een ander; onguur type, handelt irrationeel, met name als die onder druk staat

 • Nederlander - Nuchter type, oog voor werkelijkheid, meestal geen politicus

 • Erasmus, Desiderius - Onderkende als eerst de unieke Nederlandse volksaard en vertrok

 • Willem van Oranje - Grondlegger van de staatsschuld, bijgenaamd ‘Vader des Vaderlands’