Rendement

Beleggingsfonds Hoofbosch streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.

Morningstar kent Hoofbosch de hoogste ranking toe in hun systeem (5 sterren).  Beoordeeld over een periode van 10 jaar, staat Hoofbosch bovenaan in een groep van circa  250 vergelijkbare fondsen.

Lipper, een dochteronderneming van Thomson Reuters, noemt Hoofbosch een 'Lipper Leader', de hoogste categorie toegekend voor beleggingsfondsen. Lipper vergelijkt de prestaties van fondsen met andere soortgelijke fondsen, kijkend naar de total return en risico.

Intrinsieke waarde per participatie € 181,1480
Per datum 31-01-2019
Waarde beleggingen € 186.400.607
Uitstaande participaties 1.028.996
WAARDEVERANDERING VANAF START IN % PER MAAND (NA AFTREK VAN KOSTEN)
JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAAR CUM.
2006 0,00 -1,45 0,29 -1,19 -1,19
2007 1,07 -1,61 0,89 3,03 -0,30 -1,36 -2,54 0,54 0,68 1,06 -5,30 -0,38 -4,38 -5,52
2008 -9,23 -0,46 -1,21 3,11 2,90 -7,18 0,07 4,62 -4,87 -7,39 -0,37 -3,94 -22,39 -26,68
2009 0,71 -2,82 -0,21 4,23 0,01 1,49 5,82 0,96 2,83 -1,46 3,62 2,07 18,31 -13,25
2010 0,44 1,02 5,05 1,48 -0,75 0,30 -0,68 2,23 4,27 1,15 2,50 3,16 21,92 5,76
2011 -3,49 0,32 -0,57 0,85 1,03 -2,46 0,56 -4,10 -0,89 2,84 1,95 5,06 0,73 6,53
2012 -0,40 2,64 0,26 -0,07 0,37 0,61 5,33 -1,61 1,12 -1,08 1,13 -1,02 7,33 14,34
2013 2,06 3,35 2,95 0,69 -0,54 -2,42 2,35 -2,28 -0,35 1,75 0,48 0,32 8,48 24,04
2014 -0,96 1,94 0,34 1,60 1,96 -0,44 -1,54 2,78 0,39 -0,74 2,50 1,69 9,84 36,24
2015 4,94 4,06 2,52 1,10 3,28 -4,19 4,78 -6,80 -4,22 8,00 2,65 -1,25 14,68 56,24
2016 -2,98 -0,64 0,51 2,09 3,30 2,11 0,34 -0,95 0,47 -1,86 0,32 4,36 7,04 67,24
2017 -1,95 3,87 2,37 -0,68 -0,73 -3,06 -2,33 -0,46 2,50 1,56 -1,24 1,50 1,08 69,04
2018 0,56 -4,31 -1,89 0,90 4,29 1,25 4,57 1,51 2,76 -1,59 1,02 -6,25 2.25 72,84
2019 4,80 4,80 81,15
 • Gulden - Eeuwenlang Nederlands beste exportproduct

 • Keizer Nero concludeerde al in 65 na Chr. dat het innen van belasting in Griekenland onmogelijk is

 • Het verschil tussen een bitcoin en een eurobiljet is de waarde van oud papier. De rest is pure fantasie

 • Inflatie - Nooit een probleem, zolang die lager is dan bij je belangrijkste handelspartners

 • Inflatie - Rente - De prijs van geld, in Nederland eeuwenlang gemiddeld 4%

 • Koers - Meestal indicatief, heeft neiging tot fluctueren

 • Pensioen - Legt de basis voor een gezonde economie, ook voorziening voor oude dag

 • Onderwijs – Hoogst noodzakelijk voor een gezonde economie

 • Koerswinst - Meestal het resultaat van eigen haarscherpe analyse

 • Koersverlies - Meestal het resultaat van falend ondernemerschap en/of 'flauwe' beurs

 • Volksaard - Dat wat een volk wel of niet succesvol maakt

 • Frankrijk - Minder rijk dan de naam suggereert

 • Belegger - Ben je meestal zelf; sympathiek persoon, handelt rationeel, ook als die onder druk staat

 • Speculant - Meestal een ander; onguur type, handelt irrationeel, met name als die onder druk staat

 • Nederlander - Nuchter type, oog voor werkelijkheid, meestal geen politicus

 • Erasmus, Desiderius - Onderkende als eerst de unieke Nederlandse volksaard en vertrok

 • Willem van Oranje - Grondlegger van de staatsschuld, bijgenaamd ‘Vader des Vaderlands’